Nadchodzi era cyfrowej przedsiębiorczości

Według badań aktualnie luka kompetencyjna w zakresie kompetencji cyfrowych wynosi 60%. Do 2030 roku ich poziom powinien być na poziomie 80% u większości przedsiębiorców, pracowników i liderów. Od 2021 roku obowiązuje Kompas Cyfrowej Dekady wprowadzony przez UE. W Polsce został ustanowiony rządowy Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Nadchodzi zatem era cyfrowej przedsiębiorczości. Czym są kompetencje cyfrowe? W jaki sposób je rozwijać? Kim będzie Liderka 4.0?

Era cyfrowej przedsiębiorczości

Zgodnie z założeniami Cyfrowego Kompasu 2030 Unia Europejska chce przygotować firmy oraz ich pracowników na cyfrową przyszłość. Polski Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych zakłada, że do 2030 roku rząd przeznaczy 234 mln zł na podnoszenie kompetencji cyfrowych naszych obywateli. To pozwoli zdiagnozować potrzeby technologiczne firm oraz podniesie kwalifikacje przedsiębiorców i pracowników w tej dziedzinie.

Kompetencje cyfrowe są niezbędne do wzrostu jakości pracy, realnej konkurencyjności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki. Brak tych umiejętności spowoduje spowolnienie w biznesie. 

Aby móc zrozumieć pojęcie kompetencji cyfrowych, warto poznać kompetencje przyszłości. To dzięki nim lider przyszłości może stać się skuteczny w działaniu na zmieniającym się rynku. Należą do nich m.in:

  • Inteligencja społeczna, która pozwala na szybką ocenę emocji drugiego człowieka i dopasowanie swojej postawy do niego. Buduje ona zaufanie międzyludzkie. Roboty nigdy nie będą w stanie odczuwać. Ta sfera zawsze pozostanie zarezerwowana dla człowieka.
  • Myślenie adaptacyjne, które idealnie sprawdziło się w czasach pandemii. Nie da się nauczyć maszyn reagowania w odpowiedni sposób w obliczu tak szybko zmieniającego się świata. Tylko tacy liderzy będą w stanie przetrwać nie jeden kryzys.
  • Umiejętności korzystania z nowych mediów jest odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa. Żyjemy w świecie „instant” i potrzebujemy informacji na już. Klient szuka informacji w sieci. Dlatego umiejętność generowania dobrych treści poprzez artykuły, wpisy, blogi czy podcasty jest kompetencją przyszłości.

Kompetencje na nowe czasy

Rozwój kompetencji cyfrowych jest niezbędny, aby łatwo odnajdywać się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Oto kilka kompetencji na nowe czasy.

  • Digital Mindset — Myślenie cyfrowe to umiejętność rozumienia technologii, sprawnego poruszania się w zmieniającym się otoczeniu oraz brak obawy przed tym, że technologia zastąpi człowieka.
  • Kreatywność — Dynamiczny rozwój wymaga od nas gotowości do ciągłej nauki, aktualizacji wiedzy oraz poszerzania umiejętności. Dzięki kreatywności możemy generować nowe pomysły i rozwiązania, dopasowując się do panujących warunków. 
  • Umiejętność korzystania z informacji i danych — W szybko zmieniającym się świecie każdy z nas mierzy się z natłokiem informacji. Problem obciążenia naszych umysłów jest coraz mocniej obecny. Umiejętność efektywnego filtrowania danych i odpowiednie ich wykorzystanie będą zaletami pracowników przyszłości.
  • Komunikowanie się i współpracę — Kompetencje przyszłości stawiają nacisk na współpracę, a nie indywidualne podejście. Będzie liczył się zespół i umiejętność pracy w grupie.
  • Dobór narzędzi i platform cyfrowych — Przyszłość będzie wymagać od nas znajomości zasad pisania pod SEO, wyboru odpowiednich narzędzi do pozycjonowania treści oraz sprawnego poruszania się po platformach cyfrowych. 

Jak stać się Liderką 4.0?

Według testu EuroPass, który opiera się na Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, opracowanych przez Wspólne Centrum Badawcze i Komisję Europejską mamy zróżnicowany poziom kompetencji cyfrowych.

Jeśli chcesz sprawdzić swój poziom kompetencji cyfrowych — zrób test.

Jak wynika z raportu o przyszłości miejsc pracy Światowego Forum Ekonomicznego 2020, rewolucja cyfrowa stworzy 97 milionów nowych miejsc pracy. 90% z nich będzie wymagało umiejętności cyfrowych. 

Liderka 4.0 będzie musiała odpowiedzieć na skrajne oczekiwania rynku. Z jednej strony powinna posiadać umiejętności z obszaru nauk ścisłych, tzw. STEM (science, technology, engineering, math) – kompetencje cyfrowe. Istotny będzie cyfrowy sposób myślenia oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii. Z drugiej strony niezbędne będą kompetencje miękkie, takie jak: zdolność aktywnego uczenia się, „worek z pomysłami”, czyli duża kreatywność oraz umiejętność dzielenia się wiedzą i współpraca z innymi członkami zespołu.

Podczas tegorocznej konferencji „Power to Women” – Silna Liderka na trudne czasy zdobędziesz wiedzę oraz dowiesz się, jaka jest rola kobiet w świecie nowoczesnych technologii.