Zasady BHP podczas imprez masowych

masowa

Artykuł autorstwa Barbary Stangret, specjalisty ds. BHP pochodzi z Dwumiesięcznika Business Intelligence Nr 5/2020

Podczas organizowania imprez masowych zasady bezpieczeństwa są najważniejsze. Zdrowie i życie uczestników wielu wydarzeń są dla organizatorów sprawą najwyższej rangi. Okres świąteczny, Sylwester, karnawał to tylko kilka terminów, kiedy imprezy w lokalach, ale również na wolnej przestrzeni są na porządku dziennym. W czasach Covid tęsknimy już za spotkaniami z ludźmi i celebracji każdego możliwego wydarzenia. Każda forma spotkania dla uczestnika to wspaniała zabawa, radość i mnóstwo pozytywnej energii. A co z organizatorem? O czym musi pamiętać organizując imprezę masową? Jak zachować bezpieczeństwo eventu na szeroką skalę?

Bezpieczeństwo imprez masowych

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, imprezą masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem organizowanych:

  • w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  • w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  • w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • sportowych imprez dla sportowców niepełnosprawnych,
  • na terenie otwartym, sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym,
  • przez pracodawców dla ich pracowników imprez zamkniętych.

Artykuł 5 ust. 1. w/w Ustawy mówi, że za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Podczas nawet najlepiej przygotowanej imprezy masowej mogą zdarzyć się wypadki, na które organizator nie ma wpływu. Mówimy tutaj o społecznej odpowiedzialności uczestników, o której warto wspomnieć. Wybierając się na koncert, festyn czy inny event powinniśmy zadbać o własne bezpieczeństwo, ale również warto zwracać uwagę na pozostałych uczestników i ewentualnie reagować w razie potrzeby. Ilość zmiennych, wobec których staje człowiek, który chce przygotować imprezę jest ogromna. I tutaj pojawia się cała masa przepisów.

Przepisy BHP w zakładach pracy to pestka przy obostrzeniach i wytycznych dotyczących imprez masowych. Pracownik służb BHP w firmie działa z określoną grupą ludzi, na określonym terenie, w określonych warunkach. Organizator imprezy masowej ma pomysł na nią i bardzo dużą ilość wyzwań, przed którymi zostaje postawiony. Kilka ogólnych punktów nakreśli powagę sytuacji.

Obowiązki organizatora imprez masowych

Bezpieczeństwo imprezy masowej obliguje organizatora do zapewnienia:

  • bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,
  • zabezpieczenia medycznego,
  • porządku publicznego,
  • odpowiedniego stanu technicznego budynków i instalacji wykorzystywanych podczas imprezy.

W tych zaledwie kilku punktach kryje się właściwie wszystko to, co organizator musi przewidzieć., czyli jako organizator puszczamy wodze wyobraźni i obmyślamy rozwiązanie każdej sytuacji, w której uczestnik może być zagrożony. Znacznie łatwiejszym rozwiązaniem jest kompleksowe zapewnienie zabezpieczenia imprezy przez firmy, które się w tym specjalizują. Mają one doświadczenie, wiedzę i zaplecze.

Doświadczenie to umiejętność oszacowania skali ryzyka, zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych i zagrożeń, jakie mogą się pojawić na takiej imprezie. Cecha ta została wypracowana przez konkretne sytuacje.

Wiedza to umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz stosowania się do przepisów, artykułów, zaleceń i wielu innych wytycznych, które przy organizacji takiej imprezy są nieodzowne. To również szkolenia ludzi pracujących w takich okolicznościach, godziny narad i spotkań poszczególnych zespołów oraz umiejętności osób kierujących innymi.

I ostatnie słowo z naszej listy to zaplecze. Magiczna formułka, która oznacza zespół ludzi zdolny „ogarnąć” każdą sytuację. Zaplecze to ogromna ilość osób, którzy muszą zapewnić wszystko to, co na takiej imprezie może być potrzebne. I nie chodzi tu o alkohol czy dodatkowy instrument grający. To kontakty między ludźmi, którzy współpracują ze sobą, procedury, które są opanowane do perfekcji, umiejętność gry zespołowej i wzajemnego uzupełniania się jednostek w zespole. Są to również takie elementy jak  toalety, drogi ewakuacji,  punkty medyczne, punkty informacji, ochrona, sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz wiele, wiele innych składowych. Wszystko to po to, aby uczestnicy takiej imprezy mieli zapewnione  maksymalne bezpieczeństwo.

Źródło: Unsplash

Obowiązki uczestnika imprezy masowej

A jakie w takim razie są obowiązki uczestnika? Ustawa określa, że uczestnicy imprezy są zobowiązani do zachowywania się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób oraz muszą przestrzegać regulaminu, który obowiązuje na danej imprezie masowej. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy substancji psychotropowych, środków odurzających, alkoholu, materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, broni oraz przedmiotów niebezpiecznych. Przepisy, które określają sposób organizacji imprez masowych stanowią formę szczególnej umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednej i drugiej stronie. Zawsze jednak może pojawić się nieprzewidziana sytuacja  czy nieprzewidywalna osoba, która zakłóci ustalony porządek rzeczy. W takich chwilach warto zastanowić się, ile wysiłku organizator musiał włożyć w przygotowanie takiego wydarzenia i nie wydawać zbyt pochopnie opinii. Warto okazać szacunek wszystkim, którzy biorą na siebie tak wielką odpowiedzialność organizując imprezy masowe. Pamiętajmy o tym, że każdy z uczestników imprezy masowej, biorąc w niej udział, jest po części współodpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych.

Napisz do mnie
Barbara Stangret, specjalista ds. BHP