Business Intelligence Nr 2/2020

Redaktor

0,00 

Dwumiesięcznik o tematyce biznesowej skierowany jest do przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów zarządzających, pracowników banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, pracowników korporacji oraz każdej osoby ceniącej sobie rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy

E-magazyn dostępny w formacie: PDF, EPUB, MOBI

Czytaj jak chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz

Zobacz, co w numerze!

+

Business Intelligence to nowy punkt widzenia.

Dwumiesięcznik o tematyce biznesowej skierowany jest do przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów zarządzających, pracowników banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, pracowników korporacji oraz każdej osoby ceniącej sobie rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy. Znajdziesz w nim najnowsze informacje z dziedziny prawa, finansów, ubezpieczeń, nieruchomości oraz biznesu. To potężna dawka praktycznej wiedzy w nowym wydaniu. Dwumiesięcznik ma zasięg ogólnopolski i jest dostępny w ogólnopolskiej sprzedaży e-prasy w serwisie należącym do AGORA www.publio.pl, serwisie będącym częścią EMPIK www.virtualo.pl oraz w sklepie internetowych na www.jachymczak.tempurl.host/shop

Dystrybuowany jest w wersji elektronicznej, dlatego dociera do szerokiego grona czytelników.

E-magazyn dostępny w formacie: PDF, EPUB, MOBI

Czytaj jak chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz

Zobacz, co w numerze!

 

REDAKTOR NACZELNA
Elżbieta Jachymczak

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

adw. Katarzyna Gumula-Kubicka
Barbara Stangret
Sabina Olesiak
Aleksandra Świąder
Sylwia Plona-Zduńczyk
dr Krzysztof Legutko
Marlena Ewa Kazoń
Ludmiła Petrenko

Gabriela Zalejska-Trzepla

Mariusz Szymczyk

SKŁAD
Dorota Sosnówka

KOREKTA
Marta Marszał

PROJEKT OKŁADKI
Dorota Sosnówka

NA OKŁADCE
Dorota Czekaj fot. Leszek Holf Zych

WYDAWCA
Akademia Kobiecej Przedsiębiorczości
Niepołomice, ul. Prosta 4a
tel. 793 144 371
www.business-intelligence.com.pl
www.jachymczak.tempurl.host

Niniejsza publikacja ani żadna jej część nie mogą być kopiowane ani w jakkolwiek inny sposób reprodukowane, powielane czy odczytywane przez środki publicznego przekazu bez pisemnej zgody Wydawcy. Wykonywanie kopii zarówno metodą kserograficzną, jak i fotograficzną oraz kopiowanie na nośniki filmowy, magnetyczny lub inny powodują naruszenie praw autorskich do niniejszej publikacji. Cytowane fragmenty, nie mogą być zmieniane i muszą zawierać oznaczenie, skąd pochodzą.
Wszystkie prawa zastrzeżone.