Jak zwiększyć współczynnik wykorzystania talentu w firmie, aby podnieść jej efektywność?

Artykuł autorstwa Lidii Poradzisz, Współwłaściciel INSPIRE Sourcing

Jako właścicielka firmy, często zastanawiałam się jak podnieść skuteczność moich pracowników. Co mogę zrobić jako osoba tworząca środowisko pracy, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i zdobyć zaangażowanie. Te myśli pojawiały się szczególnie w chwilach, gdy po roku lub dwóch po raz kolejny zwalniałam jakąś osobę. Najczęściej była to osoba, która nie spełniała oczekiwań, a z którą zarówno ja, jak i mój zespół, zżyliśmy się, włożyliśmy dużo swojego czasu i energii w jej wdrożenie do obowiązków.

Potencjał ludzki wyrażony talentami

Szukając przyczyn takich sytuacji trafiłam na wypowiedź Richarda Fairbanka, dyrektora Generalnego Capital One „Firmy poświęcają 2% swojego czasu na dobór kadr i 75% procent na zarządzanie błędami popełnionymi podczas rekrutacji”. Zrozumiałam, że nie stać mnie dłużej na nietrafione inwestycje w pracowników i zaczęłam zgłębiać temat rekrutacji. W dobie zmieniającej się technologii, postępu nauki i innowacji, z minuty na minutę wszystko się zmienia. Jest jednak jedna wartość stała. Coś, czego warto się trzymać – to potencjał ludzki wyrażony talentami.

Temat talentów pojawia się już w przypowieści biblijnej. Słowo talent ma w niej dwa znaczenia. Z jednej strony oznacza jednostkę monetarną o najwyższej wartości. Jeden talent miał bowiem wartość 15 letniego wynagrodzenia robotnika. Z drugiej zaś strony pojęcie to mówi o wszystkich darach, jakie człowiek otrzymuje przy narodzeniu, zarówno tych duchowych jak i materialnych. tj. osobowość, zdrowie, inteligencja, pieniądze i szanse. Najprostsza definicja talentu – predyspozycje do wykonywania pewnych czynności, które możemy określić równocześnie trzema przymiotnikami: robimy to dobrze, szybko i z przyjemnością.

Nauką, którą wyniosłam z Przypowieści o talentach jest to, że odnoszenie korzyści z posiadanych talentów i pracy nie jest niemoralne. Natomiast marnowanie swoich talentów, szczególnie z powodu braku inicjatywy, jest postępowaniem nie do przyjęcia.  Każdy z nas posiada talent. Niestety nie każdy ma świadomość swoich talentów i często nie potrafi ich wykorzystać. Badania pokazują, że tylko 17% badanych korzysta ze swoich mocnych stron na co dzień, czyli 8 na 10 osób zakopuje swoje talenty. W Polsce ponad 52% osób nie pracuje w swoim zawodzie, to rodzi frustracje i generuje ogromne koszty dla społeczeństwa. Dodatkowo, jak podaje portal menedżerów i profesjonalistów z branży HR (www. pulshr.pl), na rynku pracy brakuje obecnie min. 500 tys. specjalistów. Te fakty pokazują, że właśnie w talentach i umiejętnym zarządzaniu nimi kryje się źródło sukcesu i postępu gospodarczego.

Odpowiednie diagnozowanie talentów

Aby takie informacje zdobyć należy przeprowadzić diagnozę pracowników. Przede wszystkim tych, których profile osobowe w największym stopniu odzwierciedlają oczekiwania firmy. To pozwoli na wyłonienie pracowników o wysokim potencjale oraz wykonanie wzoru predyspozycji najbardziej efektywnych stanowisk vs. ich profil osobowy.

Diagnozę można wykonać na dwa sposoby. Do wyboru mamy zdefiniowanie talentów w formie wskaźników behawioralnych, które charakteryzują pożądane zachowania lub poprzez badanie wrodzonych predyspozycji do określonych kompetencji i dopasowanie odpowiedniej osoby do zakresu zadań oraz odpowiedzialności. Po wielu poszukiwaniach i próbach wypracowaliśmy metodykę, która pokazała nam, że sposób drugi jest zdecydowanie szybszy, efektywniejszy a co za tym idzie, tańszy.

The Bridge Personality

Na rynku biznesowym funkcjonuje wiele narzędzi do badania predyspozycji. Wychodząc z założenia, że „liczby nie kłamią”, szukaliśmy narzędzia, które pozwoli przedstawić talent na liczbach. Najlepszym sposobem zweryfikowania wiarygodności narzędzia psychometrycznego jest zaproszenie do badania swoich pracowników i osób, które dobrze znamy. Podczas pracy z wieloma narzędziami nie uzyskiwaliśmy pożądanych informacji. Po pewnym czasie w trakcie tych poszukiwań, narzędzie znalazło nas, a właściwie znalazł nas jego twórca Thomas Sitser z Holandii. Zaproponował nam wyłączność na rynek Polski swojego autorskiego narzędzia The Bridge Personality. Wykonaliśmy testy na sobie oraz zrealizowaliśmy blisko 1000 diagnoz i sesji informacji zwrotnej. Wiarygodność narzędzia przerosła nie tylko nasze wyobrażenia, ale również naszych klientów. Oszacowana została przez nich na poziomie 95-97%. The Bridge Personality to jedyne narzędzie, które przedstawia 34 parametry osobowości na skali od 1 do 10. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy okazało się, że możliwych kombinacji jest 10 do 34.  Różni nas bowiem wysokość każdej z cech oraz ich korelacja, która warunkuje nasze talenty.

Był to dla naszej firmy przełomowy moment. Teraz bardzo świadomie szukamy współpracowników jak i partnerów biznesowych. Dzielimy się również tą wiedzą z klientami podnosząc współczynnik wykorzystania talentu w ich organizacjach. Zgodnie ze słowami Carl Rogersa, który mówi:

Tworzymy mapy rentownych zespołów, weryfikujemy struktury zarządcze i zespoły handlowe pod kątem efektywności biznesowej i sprzedażowej, przygotowujemy sukcesje. Jeżeli zarządzając w organizacji spotykasz się z podobnymi problemami co ja w przeszłości to zapraszam do kontaktu.

fot. Barbara Bogacka

LIDIA PORADZISZ- Współwłaściciel INSPIRE Sourcing, konsultant, coach z blisko 30 letnim doświadczeniem biznesowym. Odpowiada za wartość i poprawność merytoryczną programów badających i podnoszących efektywność organizacji oraz wzrost współczynnika wykorzystania talentu. Twórca metodyk badawczych i technik zdobywania informacji empirycznych. Współautorka autorskich wskaźników efektywności na stanowiskach menadżerskich do zarzadzanie operacyjnego, strategicznego, kapitału społecznego.

Z wykształcenia pedagog, z pasji psycholog, z doświadczenia menadżer instytucji finansowej. Główny strateg i wizjoner INSPIRE Sourcing, certyfikowany coach (Practicioner Coach Diploma®), licencjonowany partner The Bridge Personality, Value View®, Advisio, Extended Disc, Way2Improve.

Prywatnie dumna mama trójki dzieci, lubiąca tańczyć, otwarta na ludzi i wyzwania. 

Artykuł partnerski pochodzi z Dwumiesięcznika Business Intelligence Nr 3/2020